Rekrutacja

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym dziecka do lat 3 mieszkającym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczący się lub pracujący na terenie powiatu bydgoskiego, miasta Bydgoszcz i zaliczasz się do: 1) Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy za względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową …

Rekrutacja Read More »