O nas

Divider

Witamy w naszym Żłobku

Divider

Żłobek powstaje z funduszy unijnych.

Będziemy świadczyć usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne dzieciom od 20 tygodnia życia do lat 3.

Nasz żłobek będzie mógł przyjąć w ramach projektu 35 dzieci. Grupą docelową projektu stanowią:

1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy za względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 / 20 osób

2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 / 15 osób.

Żłobek Misiolandia powstaje z myślą o potrzebach, emocjach i marzeniach najmłodszych dzieci, o zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz wszechstronnego rozwoju. Pragniemy umożliwić dzieciom wędrówkę ścieżkami samodzielnych doświadczeń i obserwacji.

Wiemy, jak postępować z dziećmi

O projekcie

Projekt pt. „Żłobek Misiolandia” jest realizowany w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy

Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie RPKP.08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 329 960,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi : 1 130 466,00 zł

Drawing Photo
Przewiń do góry