Rekrutacja

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym dziecka do lat 3 mieszkającym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczący się lub pracujący na terenie powiatu bydgoskiego, miasta Bydgoszcz i zaliczasz się do:

1) Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy za względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (20 osób)

2) Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (15 osób)

ZGŁOŚ SWOJE DZIECKO DO NASZEJ PLACÓWKI!!! Rodzicu możesz zostawić nam już teraz swoje dane, a przy procesie rekrutacji na pewno się do Ciebie zgłosimy

Formularz rekrutacyjny można pobrać z tego miejsca.

Przewiń do góry